السلام علیک یا ابا عبدالله...

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آذر ۱۳۹۴ساعت 19:56  توسط م.انداوه | 

اللهی.نازم به نازی که تو بدان طنازی....

و نیازم به آن نازی که تو درونم اندازی....

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ساعت 20:38  توسط م.انداوه | 

نهضت فرهنگ یا فرهنگ سازی شق دوم یک تمدن را تشکیل می دهد.این نکته به  مراتب بسیار حائز اهمیت می باشد.اگر بالفرض بهترین نظام دینی توسط نخبگان و عالمان بر اساس شریعت توحیدی و مبتنی بر دین طراحی و تدوین شود.اما در جامعه و مردم فرهنگ آن نظام وجود نداشته باشد.آن مردم این نظام را پس می زنند.یعنی اگر بهترین و ایده آل ترین نظام طراحی و آماده شود .ولی مردم آمادگی پذیرش چنین نظامی را نداشته باشند.هیج وقت آن تمدن مطلوب رقم نخواهد خورد.زیرا تمدن تشکیل شده است ازنظام های یک تمدن و مردم.اگر بین این دو اصل تضاد وجود داشته باشد.تمدن پیش نمی رود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 17:29  توسط م.انداوه | 

حکومت اسلامی ،آن حکومتی است که مردم را به فکرکردن دعوت میکند و هدایت ذهن مردم را به عهده میگیرد.

امام امت.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 17:19  توسط م.انداوه | 

هوالعشق..

برای تشکیل تمدن اسلامی .حکومت اسلامی. چه باید کرد؟

برای تشکیل حکومت اسلامی که درزمان حال .از اهم واجبات و وظایف همه مومنین می باشد .

باید دو هدف را در نظر گرفت.

۱-نهضت علمی و نظام سازی...

۲-نهضت فرهنگی و فرهنگ سازی..

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی ام مرداد ۱۳۹۴ساعت 6:0  توسط م.انداوه | 
تشکیل تمدن اسلامی آرمان و هدفی بوده است که انبیا از حضرت آدم گرفته تا حضرت خاتم و از امام علی تا حضرت صاحب الزمان(عج) به دنبالش بودند و هستند.جامعه و تمدن اسلامی جامعه ای است که تمام روابط، مناسبات و نظامات آن بر اساس و محوریت قرآن ،روایات،احادیث و در یک کلام شریعت الهی شکل گرفته باشد.هر تمدن تشکیل شده از یک سری مناسبات و نظام ها.از جمله ی این مناسبات جامعه میتوان به اقتصاد،فرهنگ ،مبانی تربیت ،خانواده،سیاست،حقوق،طب،تغذیه ،شهرسازی ،معماری و..........

اشاره کرد.تک تک  این مناسبات و نظامات ،از آنجا که انسان در اجتماع زندگی می کند و اینها نیز از نیازهای انسان است و بدان ها احتیاج دارد،قاعدتا شریعت الهی که کامل ترین دین است ،روش و قواعد آنها را برای جامعه ی انسانی تشریح کرده است و فقط این نکته مهم است که اینها به صورت نظام طراحی شوند و در جامعه بدان ها عمل شود .پس تمدن اسلامی ،تمدنی است که تمام ساختارهاری آن بر اساس و معیار شریعت الهی شکل گرفته باشد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 17:13  توسط م.انداوه | 

هوالعشق...

اولین مخلوق انسان که حضرت آدم بوده است ،شریعت برای وی آورده شد تا همه کسانی که در طول تاریخ متولد شدند و همه کسانی که در آینده خلق خواهند شد،در هر عصر و زمانی شریعتی جهت هدایتشان به سمت آن هدف والا بوده و هست و خواهد بود،همه ی انبیا و مرسلین همه ی هم شان این بوده است که انسان ها و جامعه ی انسانی را به آن هدف مقدس نائل کنند،در واقع هدف و اساس ارسال انبیا آن بوده است تا انسان های کامل را بوجود آورند و آنها را دعوت کنند تا با عمل به شریعت الهی ،خلیفه الله و خدایی بر روی زمین شوند.

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 17:9  توسط م.انداوه | 

بنام حق

شریعت را می توان به صورت بسیار ساده این طور تعریف کرد.شریعت همان روش.منش و سبک زندکی است که همه انسانها برای خود برگزیده اند و نظم و قاعده و هدف خود را بر اساس ان تعریف و ترسیم کرده و یا می کنند.

شریعت در سه حوزه :اعتقادات.باورها و اخلاقیات می باشد.

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ساعت 18:56  توسط م.انداوه | 
گر نشان زندگی .جنبندگیست.

خار صحرا هم سراسر زندگیست.

هم جمل زنده است .هم پروانه لیک...

فرق ها از زندگی تا زندگیست/......

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم تیر ۱۳۹۴ساعت 14:15  توسط م.انداوه | 
مصداق مهم همدلی و هم زبانی دولت و مردم،

عدم مخفی کاری در "مذاکرات و وضعیت هسته ای"
+ نوشته شده در  جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:3  توسط م.انداوه |